Geachte Leden,

Hierbij nodigen wij u en uw teamleden uit voor de algemene leden vergadering van Darts Sport West Nederland.
Deze wordt gehouden op woensdag 26 juni 2013 om 19:30 in de kantine van Sporthal Houtrust, Laan van Poot 22, 2566 EC Den Haag

 1. Opening;
 2. Mededelingen;
 3. Vaststellen notulen van de laatste ALV;
 4. Jaarverslagen :
  – DSWN algemeen;
  – Selectie teams: Superleague, LaCo en Brabantcup;
 5.  Mededelingen bestuur
  – Tucht commissie;
  – Controle commissie;
  – Veranderingen in de competitie;
 6. Bestuursverkiezing:
  – kandidaat penningmeester
 7. Rondvraag;
 8. Sluiting
Tot de 26ste!
Bestuur DSWN