zaal open 10.00 uur
melden 10:30 uur
aanvang 11.00 uur

Sporthal Houtrust
Laan van Poot 22
2566 EC Den Haag