Beste leden,

Door een aanzienlijke uitbreiding van de werkzaamheden binnen zijn baan is Jurrien Gleym helaas genoodzaakt om zijn functie van competitieleider bij DSWN per direct neer te leggen.
Jurrien heeft deze functie bijna 6 jaar met veel plezier vervuld en het was dan ook geen gemakkelijke beslissing.

Het bestuur van DSWN respecteert uiteraard de keuze van Jurrien en wil hierbij zijn dank en waardering uitspreken voor de manier waarop Jurrien zijn taak als competitieleider vervuld heeft.

Wij menen met Remco van der Slagt, die als controleur al actief was voor de vereniging, een prima opvolger te hebben gevonden.
Wij wensen Remco heel veel succes met zijn nieuwe functie.

Bestuur DSWN