Inschrijving wintercompetitie 2020-2021 geopend!

Beste leden,

Zoals reeds eerder gecommuniceerd, is de stand van de eerste helft van de wintercompetitie seizoen 2019-2020 de eindstand en deze staat inmiddels online. Promotie en degradatie vinden plaats conform het wedstrijdreglement van D.S.W.N. versie september 2019 artikel 19 met uitzondering van de nacompetitie. De nacompetitie is als gevolg van het coronavirus komen te vervallen. De nummers 11 en 12 van de eredivisie en eerste divisie en de nummers 2 van de eerste en tweede divisie blijven hierdoor in dezelfde divisie.

De inschrijving voor de wintercompetitie seizoen 2020-2021 is per heden geopend en zal op 31 juli 2020 sluiten. Als gevolg van het coronavirus zijn veel bedrijven, waaronder de horeca, in grote financiële problemen gekomen. Om onder andere de speelgelegenheden van D.S.W.N. te steunen hebben wij besloten om de contributie voor de wintercompetitie seizoen 2020-2021 éénmalig te verlagen van € 50,- naar € 25,- per lid. Alle leden zijn deze contributie weliswaar individueel verschuldigd aan D.S.W.N. maar wij weten uit ervaring dat in veel gevallen de speelgelegenheden de contributie van de bij hun spelende teams sponsoren.
Teams die zich inschrijven voor de wintercompetitie seizoen 2020-2021 moeten er rekening mee houden dat de uitwedstrijden mogelijk niet op de eigen thuisavond gespeeld kunnen worden.
Wij zullen ons uiterste best doen om alle teams zoveel mogelijk op hun eigen thuisavond te laten spelen, helaas is dit echter niet altijd mogelijk.

De uitvoering van de wintercompetitie seizoen 2020-2021 zal gebeuren aan de hand van de laatste versie van het “Protocol verantwoord Darten”, welke te vinden is op www.dswn.nl.
Let wel: er mag pas gedart worden in welke vorm dan ook op het moment dat het kabinet het besluit heeft genomen dat het is toegestaan!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur D.S.W.N.

Protocol verantwoord Darten (ndbdarts.nl)

Protocol verantwoord Darten

Het bestuur van de Nederlandse Darts Bond heeft dit protocol verantwoord darten vastgesteld. Dit kan bijdragen om de veiligheid te borgen wanneer het kabinet heeft besloten dat er weer gedart mag worden. Dit protocol wordt aangepast op het moment dat er aanvullende maatregelen en/of
verruiming komt vanuit de overheid of dat er vanuit de praktijk blijkt dat aanscherping nodig is.
Uitgangspunt van dit darts specifieke protocol is het door de gezamenlijke sport en NOC*NSF ontwikkelde algemeen landelijk sportprotocol, welke dus ook moet worden aangehouden, naast dit specifieke dartsprotocol. Het protocol ‘verantwoord darten’ is niet getoetst/vastgesteld door RIVIM/Overheid, maar opgesteld op basis van het vastgestelde generieke protocol van NOC*NSF. Naast deze twee protocollen is het van belang om het Horeca Protocol van KHN te raadplegen.
Welke soorten (horeca)accommodatie op welk moment mogen openen besluit het kabinet. In welke accommodatie en in welke vorm er gespeeld mag worden ligt aan de besluitvorming van de overheid. Hierin spelen de veiligheidsregio’s en gemeenten een belangrijke rol. De Nederlandse Darts Bond adviseert accommodaties om voor vragen over opening contact op te nemen met de veiligheidsregio.

Waar kunt het het protocol vinden?
Klik hier voor de laatste versie van ons dartsprotocol (versie 5).
Wij zullen dit protocol continu updaten na nieuwe ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid.
(bron: www.ndbdarts.nl)

[Update corona] Stopzetten competitie 2019/2020 na 1 seizoenshelft

Beste leden van DSWN,

Door de Coronacrisis was het helaas niet mogelijk om de wintercompetitie van seizoen 2019-2020 op normale wijze af te ronden.
Vervolgens kwamen wij voor de moeilijke keuze te staan op welke wijze dit dan wel zou moeten gebeuren.
Geen enkel scenario hiervoor is ideaal, omdat er bij elk scenario teams benadeeld worden.

Wij hebben besloten om twee scenario’s (B en D) aan de teams voor te leggen:

B
. De competitie beëindigen op precies de helft van de competitie zodat iedereen exact één keer tegen elkaar heeft gespeeld en op basis daarvan ook de promotie- en degradatieregels hanteren.

Promotie:
Er kunnen nu in ieder geval teams promoveren. Meer dan de helft van deze teams staat in de huidige stand ruim op voorsprong en slechts voor ongeveer 20% van de plaatsen, die recht geven op rechtstreekse promotie, levert de stand halverwege de competitie een ander team op dan bij de huidige stand.
Teams die in de huidige stand op een plaats staan die recht geeft op rechtstreekse promotie, maar hier in de stand halverwege de competitie net buiten vallen, krijgen bij de indeling voor seizoen 2020-2021 voorrang bij het opvullen van eventueel vrijgekomen plaatsen.

Degradatie:
Voor wat degradatie betreft worden zo weinig mogelijk teams benadeeld omdat in de praktijk slechts ongeveer een derde deel van de teams, die hiervoor in aanmerking komen, ook daadwerkelijk degradeert. De teams die daadwerkelijk degraderen zijn meestal op de 13e of 14e plaats geëindigd. Uiteraard kunnen wij niet garanderen dat dit ook voor het huidige seizoen geldt, maar hier komt het gemiddelde van de afgelopen drie seizoenen op uit.

D. De competitie wordt na 1 juni 2020 uitgespeeld en als de planning het toelaat ook de bekercompetitie. De divisiekampioenschappen en zomercompetitie komen te vervallen.
Wij hebben besloten om voor scenario B te gaan als deze optie niet haalbaar is omdat de speelgelegenheden van de overheid niet volledig open mogen en/of het volgens organisaties als RIVM, GGD en NOC*NSF niet verantwoord is om weer in competitieverband te darten.

De uitslag van de stemming is als volgt:

208 (71%) van de 294 teams hebben een stem uitgebracht.
131 teams (63%) hebben voor scenario B gekozen.
75 teams (36%) hebben voor scenario D gekozen.
2 teams (1%) hebben een ongeldige stem uitgebracht.

Op basis van deze uitslag heeft het bestuur besloten om voor scenario B te gaan.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur DSWN

[Update Corona] Brief naar alle captains

Beste leden,

Onderstaande email is naar alle captains gestuurd, de captain maakt zijn of haar keuze namens het gehele team.
Wij gaan er vanuit dat dit wordt besproken met het team voordat de keuze gemaakt.

Bestuur DSWN
#blijfgezond #blijfthuis

==================================================================================================

Beste teamcaptain,

Zoals aangekondigd op onze website en in de mededeling via Teambeheer, willen wij aan de teams twee scenario’s voor de afronding van de competitie voorleggen.

B. De competitie beëindigen op precies de helft van de competitie zodat iedereen exact één keer tegen elkaar heeft gespeeld en op basis daarvan ook de promotie- en degradatieregels hanteren.

Voor aanvang van een nieuw seizoen kan altijd bij opmerkingen worden aangegeven of men in een hogere divisie ingedeeld wil worden. Als de keuze op scenario B valt, kan hierbij worden aangegeven of men vrijwillig wil degraderen.

D. De competitie wordt na 1 juni 2020 uitgespeeld en als de planning het toelaat ook de bekercompetitie. De divisiekampioenschappen en zomercompetitie komen te vervallen.

Als dit wegens tijdgebrek niet mogelijk is wordt voor scenario B gekozen.

Voorwaarde voor deze keuze is dat minimaal vier spelers van het team klachtenvrij zijn en bereid om te spelen. Het spreekt voor zich dat de competitie alleen uitgespeeld wordt als de speelgelegenheden weer volledig open mogen van de overheid.
Bovendien moet het toegestaan en volgens organisaties als RIVM, GGD en NOC*NSF verantwoord zijn om weer in competitieverband te darten.

Graag in antwoord op deze e-mail, uiterlijk 30 april 2020 jullie keuze voor B of D doorgeven. Omdat de teamcaptain geacht wordt namens het hele team te kiezen, vragen wij om met alle spelers van het team te overleggen alvorens een keuze te maken.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur DSWN

[Update Corona] Maatregelen DSWN wintercompetitie 2019/2020

Beste leden,

Gisteren heeft de NDB naar aanleiding van de nieuwe en aangescherpte maatregelen om het Coronavirus te bestrijden, een aantal belangrijke besluiten genomen.
Het bericht van de NDB hierover kan je lezen op:
https://www.ndbdarts.nl/nieuws/ndb-nieuws/item/4052-belangrijke-besluiten-omtrent-coronavirus

De NDB heeft de resterende competities en toernooien afgelast en drie scenario’s voor de competities van de lidorganisaties opgesteld.
De lidorganisaties zijn vrij om voor één van de scenario’s of een andere optie te kiezen.

A. De competitie beëindigen op de standen zoals ze nu zijn en op basis daarvan ook de promotie- en degradatieregels hanteren.
B. De competitie beëindigen op precies de helft van de competitie zodat iedereen exact één keer tegen elkaar heeft gespeeld en op basis daarvan ook de promotie- en degradatieregels hanteren.
C. De competitie nietig verklaren. Het komende seizoen beginnen met een schone lei. Teams die zich weer inschrijven houden hun divisieplaatsing (als ze aan de regels, die daar eventueel voor gelden, voldoen). Er is geen promotie en degradatie.
Opengevallen plekken, doordat teams zich niet weer inschrijven, zullen moeten worden opgevuld. Wij adviseren dit te doen door de hoogst geklasseerde teams aan het einde van de 1e competitiehelft eventueel door te schuiven.

Het advies van de NDB aan de lidorganisaties is om voor optie C te kiezen, dit willen wij niet daarom komen wij met nog een scenario

D. De competitie wordt na 1 juni 2020 uitgespeeld en als de planning het toelaat ook de bekercompetitie.
De divisiekampioenschappen en zomercompetitie komen te vervallen.

Wij geven de voorkeur aan scenario D omdat de competitie, die grotendeels gespeeld is en waarin iedereen de afgelopen periode zijn of haar best heeft gedaan, dan zo eerlijk mogelijk afgesloten kan worden.
Wij menen hiermee ook de speelgelegenheden te helpen in deze moeilijke periode.
Als het niet scenario D wordt zal DSWN voor scenario B gaan aangezien dit voor iedereen het eerlijkst is.

Alle captains ontvangen binnenkort van ons een e-mail met de vraag voor welk scenario het team kiest.
Naar aanleiding van de reacties hierop zullen wij een beslissing nemen.

Wij wensen iedereen sterkte en vooral een goede gezondheid toe in de komende periode.

Bestuur DSWN

Nieuwsarchief