Tot uiterlijk zondag 21 februari is het mogelijk om leden over te schrijven naar een ander team via:

Teambeheer — Mutaties — Teamwissel.

Hier kunnen captains een verzoek indienen een lid van een ander team over te schrijven naar zijn/haar team. De competitieleider zal vanaf zondag 7 februari t/m zondag 21 februari dagelijks de verzoeken behandelen. Hou er rekening mee dat de competitieleider het reglement hanteert (voorbeeld: een speler mag niet meer dan 1 divisie naar beneden mits compensatie is aangevraagd en goedgekeurd). Alle verzoeken die buiten de reglementen vallen worden direct afgekeurd.

Met vriendelijke groet,

Jurrien Gleym

Competitieleider D.S.W.N.