Protocol verantwoord Darten

Het bestuur van de Nederlandse Darts Bond heeft dit protocol verantwoord darten vastgesteld. Dit kan bijdragen om de veiligheid te borgen wanneer het kabinet heeft besloten dat er weer gedart mag worden. Dit protocol wordt aangepast op het moment dat er aanvullende maatregelen en/of
verruiming komt vanuit de overheid of dat er vanuit de praktijk blijkt dat aanscherping nodig is.
Uitgangspunt van dit darts specifieke protocol is het door de gezamenlijke sport en NOC*NSF ontwikkelde algemeen landelijk sportprotocol, welke dus ook moet worden aangehouden, naast dit specifieke dartsprotocol. Het protocol ‘verantwoord darten’ is niet getoetst/vastgesteld door RIVIM/Overheid, maar opgesteld op basis van het vastgestelde generieke protocol van NOC*NSF. Naast deze twee protocollen is het van belang om het Horeca Protocol van KHN te raadplegen.
Welke soorten (horeca)accommodatie op welk moment mogen openen besluit het kabinet. In welke accommodatie en in welke vorm er gespeeld mag worden ligt aan de besluitvorming van de overheid. Hierin spelen de veiligheidsregio’s en gemeenten een belangrijke rol. De Nederlandse Darts Bond adviseert accommodaties om voor vragen over opening contact op te nemen met de veiligheidsregio.

Waar kunt het het protocol vinden?
Klik hier voor de laatste versie van ons dartsprotocol (versie 5).
Wij zullen dit protocol continu updaten na nieuwe ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid.
(bron: www.ndbdarts.nl)