Beste leden,

Gisteren heeft de NDB naar aanleiding van de nieuwe en aangescherpte maatregelen om het Coronavirus te bestrijden, een aantal belangrijke besluiten genomen.
Het bericht van de NDB hierover kan je lezen op:
https://www.ndbdarts.nl/nieuws/ndb-nieuws/item/4052-belangrijke-besluiten-omtrent-coronavirus

De NDB heeft de resterende competities en toernooien afgelast en drie scenario’s voor de competities van de lidorganisaties opgesteld.
De lidorganisaties zijn vrij om voor één van de scenario’s of een andere optie te kiezen.

A. De competitie beëindigen op de standen zoals ze nu zijn en op basis daarvan ook de promotie- en degradatieregels hanteren.
B. De competitie beëindigen op precies de helft van de competitie zodat iedereen exact één keer tegen elkaar heeft gespeeld en op basis daarvan ook de promotie- en degradatieregels hanteren.
C. De competitie nietig verklaren. Het komende seizoen beginnen met een schone lei. Teams die zich weer inschrijven houden hun divisieplaatsing (als ze aan de regels, die daar eventueel voor gelden, voldoen). Er is geen promotie en degradatie.
Opengevallen plekken, doordat teams zich niet weer inschrijven, zullen moeten worden opgevuld. Wij adviseren dit te doen door de hoogst geklasseerde teams aan het einde van de 1e competitiehelft eventueel door te schuiven.

Het advies van de NDB aan de lidorganisaties is om voor optie C te kiezen, dit willen wij niet daarom komen wij met nog een scenario

D. De competitie wordt na 1 juni 2020 uitgespeeld en als de planning het toelaat ook de bekercompetitie.
De divisiekampioenschappen en zomercompetitie komen te vervallen.

Wij geven de voorkeur aan scenario D omdat de competitie, die grotendeels gespeeld is en waarin iedereen de afgelopen periode zijn of haar best heeft gedaan, dan zo eerlijk mogelijk afgesloten kan worden.
Wij menen hiermee ook de speelgelegenheden te helpen in deze moeilijke periode.
Als het niet scenario D wordt zal DSWN voor scenario B gaan aangezien dit voor iedereen het eerlijkst is.

Alle captains ontvangen binnenkort van ons een e-mail met de vraag voor welk scenario het team kiest.
Naar aanleiding van de reacties hierop zullen wij een beslissing nemen.

Wij wensen iedereen sterkte en vooral een goede gezondheid toe in de komende periode.

Bestuur DSWN