De finaledag zomercompetitie 2016 wordt gehouden op zondag 16 oktober 2016 in Sporthal Houtrust

Laan van Poot 22 te Den Haag
telefoon 070-3655531

Zaal open                     10.00 uur
Melden captains           10.30 uur
Aanvang                       11.00 uur