Organisatie

Darts Sport West Nederland (DSWN) is een dartsvereniging welke actief is in de Regio Haaglanden met ongeveer 1800 leden en is hiermee een van de grootste dartsbonden van Nederland. Jaarlijks organiseert zij 2 competities, de wintercompetitie en de zomercompetitie. DSWN is onderdeel van de Nederlandse Darts Bond (NDB)

BESTUUR
Voorzitter: Nathalie Ten Berge
Secretaris: Vacant (Tijdelijk door Kevin Vennik)
Penningmeester: Dennis Vennik
Competitieleider: Vacant
Algemeen: Vacant